Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

Školní rok 2016/2017

 

Co jsme zažili ve druhém pololetí ... wink

 

Červen 2017

  

Sportovní dopoledne ve školní zahradě

Středu 28.6.2017 jsme s dětmi strávili na školní zahradě. Žáci 4. a 5. třídy si tu pod vedením pana učitele Emila připravili sportovní dopoledne pro své mladší spolužáky i předškoláky. Na 10 stanovištích sbírali body za dovednost, pružnost i znalost prostředí. Soutěžilo se v oblíbených disciplínách, jako opičí dráha, hod na cíl, skok z místa, chůze na chůdách, zpestřením bylo malování se zavázanýma očima či poznávání zvířat. Děti si porovnávaly výsledky mezi sebou a radostně se běhaly chlubit přítomným pedagogům. Každý účastník obdržel diplom a sladkou odměnu. Moc jsme si to všichni společně užili.

 

 

Navštívili jsme dětský terapeutický ranč v Hlučíně

V pondělí 26.6.2017 navštívily naše děti dětský terapeutický ranč v Hlučíně. Tuto radost jsme jim ke konci školního roku dopřáli za odměnu. V milém prostředí strávili celé vyučovací dopoledne žáci všech našich pěti tříd. Starší pojali cestu na ranč jako pěší výlet, mladší dojeli v doprovodu svých učitelů autobusem. Dětem se věnoval přímo ředitel ranče, který jim povídal o koních i o tom, jak koně na ranči pomáhají nemocným. Naši školáčci si mohli všechno vyzkoušet, svézt se, pohrát si na hřišti, projít si zdejší labyrint a další zajímavosti jednotlivých světadílů i národů, které ranč hravou formou dětem přibližuje. Pro všechny to byl moc milý den.

 

 

Tvorba strategického plánu školy je v plném proudu

Ve čtvrtek 22.6.2017 se na půdě ZŠ Bobrovníky sešel pracovní tým Strategického plánu rozvoje školy. Na tvorbě tohoto klíčového školního dokumentu se podílí rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy a školky a zástupci Výzkumného a rozvojového centra Regio, kteří celý proces tvorby strategie koordinují.

„Pro sestavení Strategického plánu rozvoje školy jsme se rozhodli proto, abychom dali celé naší práci jasné a srozumitelné obrysy a uměli se kvalitně prezentovat navenek. Je totiž spousta činností, které pro naše děti a jejich rodiče děláme, ve kterých se profesně neustále rozvíjíme, zvyšujeme kvalitu výuky i výukového prostředí, pořádáme spoustu mimoškolních aktivit … ale není to jednoznačně vidět. Díky strategickému plánu dáme všem těmto činnostem systém a řád, budeme si jistější sami sebou a získáme nástroj, jak lépe zaujmout stávající i potenciální rodiče, možné donátory nebo investory,“ říká ředitelka školy Mgr. Veronika Mrázková.

S přípravou strategického plánu škola začala už na jaře roku 2016. První organizační schůzka se uskutečnila před rokem, tedy 2.6.2016. Od té doby se celý tým sešel celkem 6x a vždy se rozchází s konkrétními úkoly pro další týmovou schůzku.

„Vím, že pro mé kolegy není nijak jednoduché podílet se na tvorbě a postupné implementaci strategie takzvaně za pochodu – během školního roku. Pohlcuje to spoustu osobního času, který by mohli věnovat soukromým aktivitám. Proto si velice vážím osobní účasti celého našeho pedagogického sboru, nepedagogických pracovníků i rodičů. Moc jim za to všem děkuji a těším se na společný výsledek,“ dodává ředitelka.

Proces je teď přibližně ve své čtvrtině. Jeho výstupy budou průběžně uváděny do praxe a uveřejňovány na školních webových stránkách.

 

 

Školní slavnost aneb děti rodičům

Na čtvrtek 15.6.2017 přichystaly děti slavnostní program pro své rodiče. Během skoro dvouhodinového bloku jim tančily, zpívaly, recitovaly, hrály reklamní spoty … prostě dováděly. Proběhla rytmická fotoprezentace zážitků, které si děti během uplynulého školního roku nastřádaly a chybět nemohlo ani jejich kouzelnické představení. Zajíc z klobouku sice nevyskočil, o zábavu ale nouze určitě nebyla. Rodiče soutěžili o největšího znalce pohádek a paní ředitelka ocenila několik maminek školním titulem „Maminka roku“ za obětavou pomoc při školních i mimoškolních aktivitách. Děti, rodiče i učitelé se tak společně naladili na závěr školního roku a blížící se atmosféru prázdnin.

 

 

Ekopohádka na jevišti naší školy

V úterý 13.6.2017 zavítal do Bobrovníků pan Milan Šťastný z Dobroslavic se svým představením „Dobrokabaret“. V domácím prostředí naší školičky představil dětem důležitá témata ochrany životního prostředí. Zábavnou a hravou formou vysvětlil, jaký význam má pro nás voda a proč je důležité s ní šetřit, jak a proč třídit odpad, jaké jsou zásady zdravé výživy a podobně.

Program Dobrokabaretu byl v podání pana Šťastného natolik pestrý, že upoutal děti všech našich ročníků, tedy od první do páté třídy. Představení bylo součástí environmentální výchovy, na kterou se naše školička dlouhodobě zaměřuje.

 

 

První pomoc s Červeným křížem

V pondělí 12.6.2017 se děti naší školičky učily zásady první pomoci, péči o zraněnou či nemocnou osobu i prevenci zdraví. Vyzkoušely si oživování, fixaci zlomenin, ošetření ran a spoustu dalších užitečných věcí. Nácvikem je provázeli dobrovolníci Českého červeného kříže, kteří za námi přijeli z nedaleké Opavy.

 

 

Den dětí aneb rodiče dětem

Klub rodičů při ZŠ Bobrovníky připravil v pátek 9.6.2017 pro žáčky naší školy, jejich sourozence i ostatní bobrovnické děti soutěžní odpoledne. Na 11 stanovištích si všichni měli možnost vyzkoušet své dovednosti. Za splněné úkoly získávali body, které mohli v cíli proměnit za ceny. Tři nejlepší Bobříky z každé školní třídy ocenil Klub rodičů medailemi a diplomy, kromě toho si všechny děti odnesly za účast ještě sladkosti a balonky. V závěru dětského dne proběhlo opékání vuřtů. Akce se zúčastnilo 42 dětí, včetně rodičovského doprovodu, z toho se přibližně desítka rodičů podílela spolu s pedagogickým sborem školy na organizačním zabezpečení akce. Všem dobrovolníkům moc a moc děkujeme.

 

 

Jak se vaří kniha – povídali jsme si s Albatrosem

Výjimečnou návštěvou poctil v pátek 9.6.2017 naši školičku pan Ondřej Müller, programový ředitel Albatrosu. Zcela netradičně se u nás vžil do role šéfkuchaře, aby s dětmi první a druhé třídy uvařil knihu. Se staršími žáčky tvořil komiks. Děti byly úplně nadšeny a pedagogický sbor uchvácen. Všichni jsme se dozvěděli neskutečně zajímavé věci z vydavatelského prostředí, děti si navíc odnesly veliký zážitek.

Návštěvy pana Müllera si moc a moc vážíme, protože se nestává často, aby při svém vytížení vycestoval za dětmi mimo Prahu. Velice mu za jeho ochotu touto cestou děkujeme.

 

 

Bobři nestaví jen hráze, umí taky dobře běhat wink

Ve středu 7.6.2017 nás reprezentovali žáci 4. a 5. třídy v atletickém čtyřboji základních škol. Soutěž zaměřenou na sílu, rychlost a obratnost uspořádal Atletický klub Hošťálkovice společně s tamní ZŠ Výhledy, která byla vyzývatelem. Soutěžilo se ve sprintu na 60m, v běhu na překážkové dráze, ve skoku z místa a autovém hodu plným míčem. V duchu školní tradice naše děti předvedly, že Bobři nejsou padavky a přivezly nám domů celkem 4 medaile – Anežka Petermannová a Martin Hlošek stříbro, David Závadský bronz, každý ve své kategorii. Oba kluci ještě společně s Davidem Doležilem a Vojtou Petruškou uspěli také v soutěži družstev. Celkově tak naše školička získala v 1. ročníku soutěže „Atletický talent roku“ v kategorii mladší žáci 1. místo se zlatou medailí.

 

 

Zaučujeme budoucí pedagogy

Naše škola se každoročně úspěšné podílí na vzdělávání a rozvoji budoucích pedagogických i nepedagogických pracovníků. V rámci odborné spolupráce u nás nachází prostor pro praktickou výuku svých studentů střední a vysoké školy z Ostravy a blízkého okolí. Během měsíce června se tak u nás prostřídali celkem tři praktikanti - jeden mladý muž z pedagogického lycea Střední odborné školy waldorfské v Ostravě-Mariánských Horách a dvě slečny ze Střední školy služeb a podnikání v Ostravě-Porubě. Během své praxe u nás mají studenti možnost vyzkoušet si oblasti administrativní, sociálně-právní i pedagogické práce. Pro naši školičku jsou samozřejmě velikým přínosem.

 

 

Integrace a inkluze jsou naší škole vlastní

Naši základní školu v Hlučíně-Bobrovníkách s oblibou prezentujeme jako školičku venkovského typu. V pěti třídách máme 60 žáků, kterým se díky tomuto nízkému počtu můžeme individuálně věnovat a zároveň jim dopřát všechny výhody vzdělávání na venkově. Kvalitou práce a úrovní pedagogů si přitom v ničem nezadáme s našimi většími školskými kolegy. Vedle běžného rámcového vzdělávání pomáháme s individuální integrací žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Takové žáčky máme celkem čtyři, z toho jednoho klučinu s autismem.

Abychom zachovali rovnováhu ve vzdělávání a zároveň pomohli všem dětem rozvíjet schopnosti a dovednosti podle jejich individuálních potřeb, působí u nás v rámci pedagogického sboru speciální pedagog a díky možnosti vzdělávat chlapce s autismem jsme také získali do svých řad pedagogického asistenta. V předešlých letech jsme už ve spolupráci s rodiči našich žáčků, speciálním pedagogickým centrem, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi pomohli s osobním rozvojem holčičky s lehkým mentálním postižením. Úspěšně se nám tím vším daří vychovávat děti ke vzájemné toleranci a úctě.

Jsme velmi hrdí na to, že máme možnost takové zkušenosti získávat a dále předávat. Stáváme se tak školou, kde proces inkluze není jen prázdným pojmem, ale podstatou.

 

BaRu

Naše úspěchy

 

Školní rok 2015/2016

 

Dne 11. března 2016 se v prostorách školní družiny udála „Pyžamová párty“, které se zúčastnilo 18 dětí (žáci 1. a 2. třídy). Pro děti byla připravena zábava ve formě hudby, soutěží, módní přehlídky a stezky odvahy. Děkujeme rodičům za zajištění bohatého občerstvení!

 

Turnaj fotbal - 3. 3. 2016 (Lhotka)

  1. kategorie (2. a 3. třída) - Jan Krettek, Martin Hlošek, David Zavadský, Vojtěch Petruška, Ondřej Pinkava
  2. kategorie (4. a 5. třída) - Adam Artur Juchelka, Oskar Straub, Petr Balada, Erik Holáň, Patrik Kotterba, Ondra Petráš

Žáci 1. kategorie vyhráli 1. místo, žáci 2. kategorie obsadili 3. místo.

Nejlepším střelcem celého turnaje byl Jan Krettek (2. třída), chválíme všechny účastníky turnaje.  

 

Hlučínský slavíček - pěvecká soutěž

Nora Kubisová - 1. místo v I. kategorii - žáci 1. třídy ZŠ.

Vendulka Petrušková - 1. místo ve II. kategorii - žáci 2. třídy ZŠ.

Gratulujeme!

 

Výtvarná soutěž - "Festival německé kultury"

Naše škola se zapojila do výtvarné soutěže při příležitosti "Festivalu německé kultury". Soutěž organizovalo Sdružení Slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně. Žákyně Tereza Červenková z 5. třídy obsadila ve své kategorii pěkné 2. místo. Blahopřejeme!

 

Evropský den jazyků

Dne 25. 9. 2015 se jako každý rok konal na naší škole "Evropský den jazyků". Žáci 3. až 5. třídy si připravili zdařilé prezentace k jednotlivým zemím. Děti měly nachystané informace o dané zemi, základní slovíčka a pozdravy, písně, zvyky, obrázky, vlajky a suvenýry. Maminky se také zapojily, dětem pomohly nachystat tradiční jídla a nakoupily různé dobroty. Nejstarší žáci z 5. třídy letos dovedli své výstupy k dokonalosti. Sami vytvořili různé kvízy a testy a zapojili do dění všechny ostatní. Letos se akce mimořádně vydařila. Velká pochvala pro všechny! 

 

Školní rok 2014/2015

Sportovní soutěže

Soutěž - skok z místa (školní kolo - 2. 6. 2015)


 
  Mladší žáci
  Děvčata   Výkon Chlapci Výkon
1. Anežka Petermannová, 2. třída 1,62 m Josef Halás, 1. třída 1,49 m
2. Lucie Pannová, 2. třída 1,45 m Martin Hlošek, 2. třída 1,48 m
3. Eliška Komínková, 1. třída 1,35 m David Zavadský, 2. třída 1,47 m

 

 Starší žáci
  Děvčata   Výkon Chlapci Výkon
1. Klára Šimčíková, 3. třída              2,02 m Damian Dluhosch, 4. třída 1,73 m
2. Anna Havelková, 5. třída 1,71 m Daniel Myška, 5. třída 1,72 m
3. Lucie Bláhová, 4. třída 1,70 m Petr Balada, 4. třída 1,67 m

 

Naši žáci nás reprezentovali také na sportovních soutěžích v Hošťálkovicích a Hlučíně. Nejlepších výsledků dosáhli žáci P. Balada v běhu na 800 m a L. Bláhová v hodu plným míčem (4. r.).

Žákyně 2. třídy A. Petermannová vyhrála 1. místo v soutěži "Hlučínský slavíček".

Žák 1. třídy P. Jakšík obsadil 2. místo v recitační soutěži v rámci města Hlučína (ml. kategorie).

I v tomto šk. roce jsme opět bezkonkurenčně vyhráli soutěž ve sběru papíru mezi všemi hlučínskými základními školami.

V rámci "Bobří stopy" se uskutečnilo celkem 6 akcí: expozice v Dolní oblasti Vítkovic -  Velký svět techniky, divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků, putování Landekem, Hasičské muzeum v O.-Přívoze, vánoční Slezskoostravský hrad, výstava v Opavě - "Giganti doby ledové". 


2014-2015 / 2013-2014 / 2012-2013 / 2011-2012

Fotogalerie je prázdná.