Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní školy.

3. Zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: v mateřské škole zapsané v rejstříku škol, po dobu 4 souvislých hodin denně, začátek povinné doby ředitel stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

°) individuální vzdělávání dítěte - zákonný zástupce oznámí písemně v době zápisu, nejpozději do konce května

°) vzdělávání v přípravné třídě základní školy ( určené pouze pro dítě s uděleným odkladem školní docházky ) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

°) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

                                                                                                                                                                              

 

 

ZÁPIS DO MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne v úterý 2. května 2017 od 9.00 do 14.00 hodin. K zápisu si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné formuláře, které si vyzvednete v budově MŠ. Jedná se o Evidenční list - potvrzený lékařem a Žádost o přijetí. K zápisu musí přijít osobně alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte. Kritéria přijetí dítěte do MŠ budou k nahlédnutí na hlavní nástěnce v budově MŠ a také přímo u zápisu.

Podmínky přijetí

  • povinné očkování
  • doporučení pediatra

 

Stáhnout soubor: zadost o prijeti.docx

Stáhnout soubor: evidencni-list-pro-dite-.

 

 

Děti přijaté do MŠ ve školním  roce  2017/2018

 

ZSBOBR/ 0179/2017

ZSBOBR/ 0180/2017

ZSBOBR/ 0181/2017

ZSBOBR/ 0182/2017

ZSBOBR/ 0183/2017

ZSBOBR/ 0184/2017

ZSBOBR/ 0185/2017

ZSBOBR/ 0186/2017

ZSBOBR/ 0187/2017

ZSBOBR/ 0188/2017

ZSBOBR/ 0189/2017

ZSBOBR/ 0190/2017

ZSBOBR/ 0191/2017

ZSBOBR/ 0192/2017

ZSBOBR/ 0193/2017

ZSBOBR/ 0194/2017

ZSBOBR/ 0195/2017

ZSBOBR/ 0196/2017

ZSBOBR/0197/2017

 

 

Dne 5.5. 2017