Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE           

 

6.30 –  8.30    příchod dětí do MŠ 

                          ranní hry a spontánní činnosti

                          individuálně plánované činnosti

                          esteticko-výchovné činnosti

                          pohybové aktivity

8.30 – 9.00    osobní hygiena  - dopolední svačina

9.00 – 10.00   řízené činnosti

                          tělovýchovné chvilky

                          individuální a skupinové řízené činnosti

                          společné hodnocení činností

Děti II. třídy Berušky do 10.15

 

10.00 – 11.00    I. třída Sluníčka  příprava na pobyt venku, individuální činnosti, pobyt venku                                                                     

 II. třída  Berušky pobyt venku do 11.30

11.00 – 11.30      osobní hygieny dětí, oběd  ( I. třída Sluníčka )

11.30. – 12.00     hygiena a oběd ( II. třída Berušky )

11.30. – 12.15     odchod  dětí, které jdou po obědě domů z I. třídy

12.00 – 12.30     odchod dětí, které jdou po obědě  domů z II. třídy

12.15. – 14.00    hygiena, odpočinek a spánek respektující rozdílné potřeby dětí, literární chvilka  s relaxační hudbou. (Sluníčka )

 II. třída Berušky 12.00 – 14.00  hygiena, odpočinek a spánek respektující rozdílné potřeby dětí, literární chvilka s relaxační hudbou, tiché činnosti s dětmi s nižší potřebou spánku.

14.00 – 14.30  odpolední svačina, osobní hygiena

14.30 – 16.30  volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené především na hry, zájmové  činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou  využívat zahrady MŠ.