Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.
!!! POZOR !!! SPUŠTĚNY NOVÉ STRÁNKY ŠKOLKY DOSTUPNÉ NA zsbobrovniky.cz !!!

ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

Zahajujeme 4.9.2017 v 8:00 v Hasičárně (naproti škole)

 

POZOR !!! POZOR !!!

Máme nový webík: www.zsbobrovniky.cz .

... tam najdete aktuality pro nový školní rok.

Tento starý webík již nebudeme udržovat aktuální.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

O nás

V naší základní škole s kapacitou 76 žáků zabezpečujeme výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných a platných právních předpisů. Součástí je také školní družina, mateřská škola a výdejna stravy. Školní družina je letos prvním rokem v nové přístavbě základní školy, která má 2 velké herny. Součástí je také terasa a školní zahrada. V prostotách základní školy není tělocvična, ale chodíme cvičit do místního, kulturního domu, za hezkého počasí na venkovní hřiště, na školní zahradu nebo do lesa. Školní zahradu využívá nejen školní družina, ale za pěkného počasí tráví děti na zahradě velkou přestávku. Můžeme se pochlubit dobrým vybavením školy, informačně komunikačními technologiemi (interaktivní tabule, dataprojektor, LCD televizor, notebooky a tablety), učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování výukových cílů.

 

Naše škola je jednou ze škol, které byly před pár lety vybrány ke spolupráci na projektu „Tvořivá škola“. Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení. Činnostní učení, na kterém je Tvořivá škola založena, vede přirozenou cestou k probouzení schopností žáků, rozvoji jejich tvořivosti a logického myšlení. Při učení se žáci učí názorně, vlastní činností a prožíváním. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život. Žáky toto učení baví a každý má možnost být úspěšný. V naší škole máme třídy s menším počtem žáků, žáky vychováváme v duchu zdravého životního stylu. Způsob výuky je pro žáky příznivý. Učí se bez stresu, respektujeme jejich individuální možnosti, posilujeme sebevědomí. Nezvoníme na konec vyučovací hodiny a poskytujeme žákům dostatečný prostor práci dokončit. Zvláštní pomoc a péči věnujeme žákům se specifickými vývojovými poruchami učení. Chceme, aby se děti učily rády a aby byly samostatné a nebály se zeptat a říct si o pomoc.

Žáci naší školy se pravidelně účastní matematických, výtvarných, pěveckých a recitačních soutěží. Se společností SCIO se v celostátním srovnávacím vědomostním testování žáci 3. a 5. ročníků porovnávají s širokou základnou škol celé republiky a to, jak v testu obecných studijních předpokladů, tak i úrovní dosažených vědomostí a dovedností z jazyka českého, matematiky, a oblasti Člověk a jeho svět. Kromě kompletní složky výsledků každého jednotlivého žáka (jež přinese i domů rodičům) získáváme každoročně certifikát o umístění naší školy v celostátním žebříčku.

 

V odpoledních hodinách kromě pestrého programu školní družiny nabízíme bohatou mimoškolní činnost. Nabízíme kroužky: výtvarné činnosti, aerobic, pohybové hry, keramický klub, informatiku, angličtinu, ruční práce, dramatický kroužek, florbal, reedukaci pro žáky s vývojovou poruchou učení a nepovinný předmět náboženství.

Přestože děti žijí v prostředí obklopeném krásnou přírodou, jezdíme každoročně na výlety a školu v přírodě.